Optimalizácia nákladov

Optimalizujeme náklady pri obstaraní a prevádzkovaní nehnuteľností, a to aj z pohľadu celkových nákladov alebo len zvolených nákladových kapitol. To umožňuje našim klientom zvýšovať efektívnosť a ziskovosť spoločnosti cez základne etapy procesu obstarávania ako je analýza súčasného stavu podnikových nákladov, posudok, návrh riešenia, realizácia a manažment zmlúv.

Motiváciou pre našich klientov je služba „externého nákupcu“, ktorá obsahuje aj organizovanie a vedenie výberových konaní, negociácie cien a obchodných podmienok, príprava obchodných zmlúv, ich uzatváranie a spravovanie, manažment objednávok, sudit dodávateľov a reklámacie a vymáhanie zmluvných pokút.